Vítajte na našej stránke.

Chcete získať dotáciu z EÚ fondov? Neviete, ako na to? Potrebujete aj technickú projektovú dokumentáciu? Nemáte dostatok informácií a ani financií na začiatok? AK odpovedáte apoň na jednu otázku ÁNO,

TAK nás neváhajte kontaktovať , alebo nám zanechajte odkaz. Ponúkame bezplatné konzultácie pre získanie dotácií z Európskych fondov.

Krásny deň Vám praje tím PROGRESSUM, s.r.o.

 • Projekcia výstavby Centra sociálnych služieb
  Projekcia výstavby Centra sociálnych služieb
 • Snímka_chodníky Lenartov.PNG
  Výstavba chodníkov v Lenartove
 • Betlehem Turňa.jpg
  Príprava Vianoc v obci Turňa nad Bodvou
 • ACCamera_1.jpg
  Projekcia školského laboratória pre Trenčiansky samosprávny kraj
 • Snímka_Nemocnica UVTOS.PNG
  Pripríprava projektu zateplenia administratívnej budovy Nemocnice pre odsúdených na výkon trestu odňatia slobody Trenčín.
 • Enscape_2017-08-22-14-45-38.png
  Domy na kľúč: projekcia + stavbári + zabezpečenie financií = bývanie = spokojný klient
 • Enscape_2017-08-24-14-51-22.png
  Návrh interiéru stavby domu spolu s klientom podľa jeho potreby. Žiadne vzorové domy bez úprav podľa želaní klienta!

NAŠE NAJLEPŠIE PRÁCE

Projekcia Spojená škola internátna Námestovo

Projekt pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.


Projekcia Centra komunitných a sociálnych služieb

Projekt pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.


Dom za cenu bytu

Nízkonákladový a nízkoenergetický dom. Ponúkame projekciu a výstavbu domu na kľúč. Žiadne vzorové projekty, ale dom podľa Vašej predstavy.


EÚ FONDY a vaše dotácie z projektov

Pripravujeme žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EÚ fondov, grantov a dotácií. Prebieha to nasledovne: 1. Konaktujete nás.  2. Poviete nám, na aké aktivity chcete získať dotáciu a či máte alebo nemáte financie na investovanie. 3. My Vám vyberieme vhodnú výzvu a všetko pripravíme. 4. Pomôžeme pri realizácii projektu, tak aby ste si bezstarostne a bez ďalších výdavkov užívali výhody dotácie.NÁJDITE RIEŠENIE PRE SVOJE PROJEKTY! NÁJDITE SVOJHO AGENTA, ktorý sa o všetko postará!


NÁŠ PROFESIONÁLNY MAMAŽMENT

Služby na mieru potrieb klienta

Každý náš produkt, každá naša služba je jedinečná a odzrkadľuje potreby klienta. Žiadne viac krát použité vzorové projekty.

Prispôsobenie sa situácii

Z hľadiska financií: máme bezkonkurenčné ceny.

Z hľadiska času: dodáme službu/produkt v potrebnom a vo vopred dohodnutom čase.

Najlepšia reklama ja spokojný zákazník

Poskytujeme bezplatné konzultácie pred aj po skončení zákazky. Spokojnosť klienta je pre nás na prvom mieste.

O NÁS

PROGRESSUM, s.r.o.

projekčno - stavebná firma

Zabezpečíme progress Vašej organizácie prostredníctvom:

1. Prípravy a realizácie projektu čerpaním EÚ fondov (oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, výstavba, rekonštrukcia, zníženie energetickej náročnosti)

2. Prípravy technického projektu

3. Realizácie stavby

INFORMÁCIA

a

RADA

Informácie a rady Vám u nás poskytujeme zadarmo.


Neváhajte nás kontaktovať:

tel. 0911 661 492

e-mail sro.progressum@gmail.com

POSLEDNÉ NOVINKY

23 APIRÍL


Názov a popis aktivity: Príprava projektov v rámci podpory tvorby pracovných miest.

30 APRÍL


Názov a popis aktivity: Príprava realizácie projektov Miestne občianske poriadkové služby  - zvýšenie zamestnanosti a zlepšenie bezpečnosti v obciach. Pomoc obciam so začatím ralizácie schválených projektov, ktoré sme spracovali.

15 MÁJ


Spracovanie technickej projektovej dokumentácie pre získanie nenávratného finančného príspevku pre školy (Námestovo).

2019 JESEŃ


Príprava sociálneho podniku.