Vítajte na našej stránke.

Chcete získať dotáciu z EÚ fondov? Neviete, ako na to? Potrebujete aj technickú projektovú dokumentáciu? Nemáte dostatok informácií a ani financií na začiatok? AK odpovedáte apoň na jednu otázku ÁNO,

TAK nás neváhajte kontaktovať , alebo nám zanechajte odkaz. Ponúkame bezplatné konzultácie pre získanie dotácií z Európskych fondov.

Krásny deň Vám praje tím PROGRESSUM, s.r.o.

NAŠE SLUŽBY

                              Inžinierska činnosť

Spracuvávame projektové dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré sú často povinnou súčasťou žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EÚ fondov. V rámci inžinierskej činnosti okrem klasickej projekcie Vám vieme poskytnúť 3D pohľady pre prezentáciu a vizualizáciu Vášho projektu a máme skúsenosti so zabezpečením súladu s podmienkami aktuálnych výzviev pre získanie dotácie na výstavbu a rekonštrukciu budov. V prípade potreby spravujeme podrobný realizačný projekt, alebo navrhneme projektovú štúdiu pre výstavbu alebo významnú obnovu vašej budovy.

Niektoré z našich úspešných projektov rámci inžinierskej činnosti:

  • Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach-Šaci - II. a III. etapa
  • Rozšírenie kapacít MŠ Azovská, MČ Košice Nad Jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov (spracovanie PD pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť a stavebný dozor)

  • Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov (spracovanie PD pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť a stavebný dozor)

a ďalšie