Vítajte na našej stránke.

Chcete získať dotáciu z EÚ fondov? Neviete, ako na to? Potrebujete aj technickú projektovú dokumentáciu? Nemáte dostatok informácií a ani financií na začiatok? AK odpovedáte apoň na jednu otázku ÁNO,

TAK nás neváhajte kontaktovať , alebo nám zanechajte odkaz. Ponúkame bezplatné konzultácie pre získanie dotácií z Európskych fondov.

Krásny deň Vám praje tím PROGRESSUM, s.r.o.

NAŠE SLUŽBY

                          Projekčná činnosť

Pripravujeme projekty pre získanie sponzorstva, dotácie, alebo nenávratného finančného príspevku z EÚ fondov. Z vášho nápadu alebo sna, urbíme realitu. Máme prehľad o aktuálnych možnostiach dotácií a európskych fondov. Spracujeme Vám kompletnú projektovú dokumentáciu. V prípade výstavby či rekonštrukcie aj technickú dokumentáciu a vybavíme stavebné povolenie. Ponúkame aj služby verejného obstarávania a našu pomoc pri realizácii projektu tak, aby ste nemuseli riešiť žiadne problémy s často náročnou administratívou  a mohli kľudne realizovať svoj projekt.

Niektoré z nami pripravených projektov, ktoré získali dotáciu zo štátneho rozpočtu SR a EÚ fondov:

  • Miestne občianske poriadkové služby  - zvýšenie zamestnanosti a zlepšenie bezpečnosti v Obci Rankovce
  • Miestne občianske poriadkové služby  - zvýšenie zamestnanosti a zlepšenie bezpečnosti v Obci Bačkovík
  • Rekonštrukcia WC na Obecnom úrade Boliarov
  • Rozšírenie kapacít MŠ Azovská, MČ Košice Nad Jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov (spracovanie PD pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť a stavebný dozor)
  • Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov (spracovanie PD pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť a stavebný dozor)